Evropa otevírá dveře hydraulickému štěpení

Evropa otevírá své dveře špinavým a nebezpečným nekonvenčním fosilním palivům.

Informaci uvedly ve společné tiskové zprávě organizace Friends of the Earth Europe a Food & Water Europe.

Varování přichází v době, kdy Evropská komise zveřejnila rámec pro členské státy ohledně regulace břidličného plynu, který nedokázal zajistit povinnou ochranu evropských občanů proti rizikům hydraulického štěpení (frackingu) na životní prostředí a zdraví.

Navzdory snahám některých rozhodovacích orgánů snažících se regulovat průmysl hydraulického štěpení, byl silně ovlivněn firemním lobbingem a tlakem ze strany některých členských států, které hodlají použít tuto technologii na svých územích. Návrh je slabý a nezastaví poškozování životního prostředí a komunity, je v rozporu s předchozím doporučením a studiemi Evropského parlamentu a Evropské komise.

Předpisy pro těžbu břidličného plynu byly roztrhány na kusy korporacemi a vládami fixovanými na fosilní paliva,“ řekla Antoine Simon, bojovnice z organizace Friends of the Earth. „Nedostatek a nezávazná doporučení a monitorování znamenají, že hydraulické štěpení bude nesprávně regulováno pokračovat a místní komunity budou ty, které budou trpět.

Evropa může očekávat nárůst domácího odboje, jako tomu je ve Velké Británii, Rumu nsku a Polsku: více než 370 organizací z celé Evropy zveřejnilo minulý týden dopis vyjadřující silné znepokojení ohledně slibů, které nedodržují instituce EU, aby zavedly regulační rámec, který by zaručoval tzv. bezpečný a udržitelný rozvoj tohoto odvětví v Evropě.

 

Návrhům Evropské komise týkajících se nekonvenčních fosilních paliv se nepodařilo zavést robustní pravidla, po kterých volalo posouzení dopadů Evropské komise, Evropský parlament, průzkumy veřejného mínění a Mezinárodní agentura pro energii,“ řekl Geert de Cock, představitel organizace Food & Water Europe. „Nedostatek odvahy u lídrů EU postavit se proti tlaků průmyslu povzbudí naši kampaň za úplný zákaz hydraulického štěpení.

S velkou podporou Josého Manuela Barrosa sehrály Británie, Polsko a Rumunsko vedoucí roli v oslabení legislativy těžby břidlicového plynu, společně se spojenci z Maďarska, Litvy, České republiky a Slovenské republiky, uvádí se v dopise britského Permanent Representation, který získala organizace Friends of the Earth.

Zkušenosti z minulosti, každý průzkum veřejného mínění, studie a rezoluce poukázaly na potřebu tvrdé regulace,“ pokračovala Simon. „Místo toho opakujeme sociální a environmentální chyby odehrávající se po celé Americe. Vesnice Pungesti v Rumunsku nabízí chmurný příklad budoucnosti rozvoje těžby břidlicového plynu v Evropě – komunity samotné jsou poslední linií obrany proti špinavým a nebezpečným fosilním palivům.

Příští měsíc budou členové Evropského parlamentu hlasovat o změnách záruk v oblasti životního prostředí a zdraví, které se vztahují na všechna fosilní paliva, v podobě revize směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Hydraulické štěpení zůstává osvobozeno od povinných hodnocení dopadů na životní prostředí pro projekty břidlicového plynu – tato hodnocení jsou pro členské státy volitelná a některé země již oznámily, že je nevyužijí.

Kampaň organizací Friends of the Earth Europe a Food & Water Europe je zaměřena proti těžbě nekonvenčních fosilních paliv, včetně těžby břidlicového plynu. Těžba nekonvenčního plynu a ropy představuje hrozbu pro klima, životní prostředí a místní komunity. Těžba by zamkla Evropu do těžby fosilních paliv, ohrozila cíle v oblasti snižování emisí a zabránila investicím do jiných řešení, jako je rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie a projekty energetických úspor.

Diskuse: Evropa otevírá dveře hydraulickému štěpení

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek