Evropou se šíří nové mládežnické hnutí Generace identity

Hnutí Generace identity šířící se Evropou prozatím pozornosti velkých médii uniká, ale to se možná brzy změní. Jedná se o mládežnické hnutí, jehož členové jsou převážně studenti, kteří se odmítají podrobit současnému neefektivnímu a zkorumpovanému politickému systému. Kdo vlastně jsou a co chtějí? Na toto i na další otázky naleznete v následujícím textu, který pochází z jejich oficiálních s stránek, kde mimo jiné informují o svých aktivitách.
Přikládám na konci taktéž video, ve kterém odpovídají na otázku "Kdo jsme" samotné členky Generace identity.

Sami o sobě říkají:

Jsme česká pobočka evropského mládežnického hnutí, jehož cílem je ochrana identity. Identity na úrovni regionální, národní a v neposlední řadě civilizační, tedy evropské. Každá z těchto úrovní identity je pro nás důležitá a úzce spjatá s ostatními. Na politické i kulturní cítíme sepjetí se svou rodnou hroudou; svým městem a regionem, s českým národem a evropskou civilizací. Považujeme se za Čechy, Moravany a Slezany, protože pocházíme z jednotlivých regionů těchto historických zemí a v neposlední řadě jsme Evropané!

Jsme produktem společnosti a systému, kterými opovrhujeme. Hlavními důvody našeho opovržení je jejich systematické odloučení od identity. Systém se od ní vzdálil a začal produkovat konzumní vykořeněnou masu. I my jsme vykořeněná generace, generace mladých lidí, která se snaží znovu najít, vydobýt a bránit svou identitu. Jsme Generace identity.

Stavíme se proti hrozbám a živlům, které identity ohrožují a ničí je. Jsou to globalizace, multikulturalismus, masová imigrace a ekonomický i hodnotový liberalismus. To vše jde ruku v ruce. Usilujeme o to, aby etnokulturní identita různých společenství nebyla tabuizovaným tématem a stala se legitimním předmětem veřejných diskusí. Ve jménu vlastních kořenů a identity hluboce odmítáme masové populační transfery, na něž nahlížíme coby na tragédii, a to jak pro imigranty samotné, tak i pro původní populaci.

Dvacáté století charakterizovala idea, dle níž všechny národy mají právo si samy vládnout, na jejímž základě došlo k dekolonializaci. Klíčovou tezí století 21. Je podle nás právo národů zůstat tím, kým jsou, navzdory všem imperialismům, masovým populačním přesunům a globálnímu mísení kultur. Tato otázka představuje středobod našeho uvažování.

Nechceme být chybně nebo účelově spojováni s neonacismem nebo pravicovým extremismem. Jsme zásadně proti všem totalitním ideologiím a nejde nás zařadit ani napravo ani nalevo. Jsme hnutím za demokracii. Nikoliv však pro její neúspěšnou parodii, kterou představuje dnešní liberální parlamentní demokracie. Jsme pro přímou, organickou demokracii vycházející ze starověké řecké tradice, podle níž je dosažitelná pouze v homogenním národě. Vymezujeme se vůči rasismu a antisemitismu. Odmítáme xenofobii a šovinismus. Jsme Generace identity.

Členky hnutí odpovídají na otázku "Kdo jsme?":

Více o ideologii tohoto hnutí v tomto videu:

Diskuse: Evropou se šíří nové mládežnické hnutí Generace identity

Generace identity

Malicharová Stanislava 26.04.2017
Naprosto a bez výhrady souhlasím s postojem příslušníků Generace identity a jsem nesmírně ráda, že někdo začal řešit tak závažnou situaci, která v Evropě nastala. Mnozí poznali, čím procházela Evropa během 1. a 2. světové války, kdy vždy trpí obyvatelé, kteří si válku nepřáli. Jsem sice za zenitem, ale téměř každý má širokou rodinu, tedy své pokračovatele, a bylo by nezodpovědné přihlížet k pozvolnému ničení vydobytých životních standardů (v tom lepším případě). Tak alespoň tento malý příspěvek a hlavně přání, aby Generace identity měla velkou veřejnou podporu.

Přidat nový příspěvek