Genderová teorie se posunula od otázky, zda muž může milovat jiného muže, až k myšlence, že biologické pohlaví neexistuje

Všichni kandidáti v amerických prezidentských volbách přijali peníze od nátlakové skupiny LGBTQ, uvádí Semsar.

Díky poslední velké demonstraci La MANIF se podařilo dosáhnout stažení připravovaného zákona o rodině. Obecně to bylo považováno za velké vítězství hnutí. V pondělí večer prezident oznámil, že zákon stahuje do roku 2015, ale již ve středu ráno premiér oznámil, že chce prozkoumat některé aspekty zákona bez prodlení "protože by v opačném případě došlo ke zpoždění reforem". Takže zákon je znovu ve hře. Nicméně demonstrace měla i jiný významný efekt: veřejnost a média se začali zajímat o to, jak to vlastně je s gendrovou teorií a její zaváděním do francouzské společnosti.

Týden před demonstrací vzbudil velkou mediální pozornost bojkot rodičů, kteří odmítli poslat děti do škol, na kterých se zavedla experimentální výuka "ABCD rovnosti", jejímž oficiálním cílem je demolice "stereotypů" o postavení žen a mužů ve společnosti. Jako příklad, který ráda opakuje ministryně Belkacem: "Proč by princezna nemohla zachránit prince?" Mezi rodiči začaly kolovat sms upozorňující na to, že daný program zavádí výuku genderové teorie. Vláda ujišťovala, že program ABCD v žádném případě není implementací genderové teorie, protože "genderová teorie neexistuje" (ministryně Belkacem však zřejmě zapomněla na své vystoupení v TV před několika měsíci, kde vysvětlovala přínosy této teorie) a celá záležitost je jen "fáma". Na to odpověděl jeden z nedělních demonstrantů plakátem "Tato demonstrace je pouze fáma".

Tématu se začaly věnovat i velké média. Úterní vydání deníku Le Figaro přineslo obsáhlý rozhovor s ředitelkou francouzsko-íránského původu paní Shéhérazade Semsar, která studovala v USA a od roku 2013 působila na několika řídících pozicích na Georgetownské univerzitě. Článek je nazván jednoduše citátem z rozhovoru: "Spojené státy jsou konfrontovány s absurditou genderových požadavků."

Semsar v rozhovoru vysvětluje, že genderová teorie je pevnou součástí života na prvním s druhém stupni škol. Ne sice přímou výukou, ale implementací. A uvádí i dva názorné příklady. Nápis na dveřích WC: "Pokud se identifikuješ jako chlapec, toto je tvá toaleta." Druhý příklad: sexuální výuka na druhém stupni je rozdělena do tří částí: jak to funguje mezi dvěma muži, dvěma ženami a mezi mužem a ženou. Samozřejmostí je i to, že na formulářích již více nefiguruje kolonka pohlaví, ale gender.

Zajímavý je i fakt, že většina univerzit, od největší po nejmenší, jsou povinny zřídit tzv. LGBTQ centrum a ty univerzity, které to neudělají přijdou o část státních dotací. Centra mají sice oficiálně status asociací, ale ve skutečnosti jsou velmi vlivnými hráči a na každé poradě managementu univerzity je vždy přítomno křídlo LGBTQ. "Nedávno Harvard musel akceptovat požadavek "sado-maso" na své zastoupení v kampusu pod denominací "kinky" (pervezní). Od té doby někteří bojují za přidání písmene "I" pro intersexuální a "A" pro asexuál. Toto nemá konec," vysvětluje Semsar. Avšak absurdnost těchto požadavků již začíná být zřejmá i univerzitnímu hnutí, které dosud podpořilo "genderové studie", a které přišlo k názoru, že "věci zašly příliš daleko a hrozí, že se propadneme do "gay nacionalismu"."

Na otázku, zda ochota zaručit rovnoprávnost mezi muži a ženami má něco společného s požadavky sexuálních menšin odpovídá: "Pod rouškou prohloubení rovnosti mezi pohlavími rozšiřujeme genderový koncept. Pokud máte zvládnout 2000 studentů se všemi těmi problémy, co to s sebou přináší, je rozumné trávit tolik času se sexuální menšinou, která tvoří 0,1 procento populace? A navíc, existuje zde skutečná cenzura. Nikdo se skutečně neodváží zpochybnit základy, podle kterých se přisuzuje taková důležitost gender. Již celá jedna generace žije v takovém prostředí. Začínáme mít potřebné výstupy pro vyhodnocení důsledků."

Deník se dále ptal, zda také v USA vzbuzují tyto otázky takovou živou polemiku jako je tomu ve Francii. Semsar vysvětluje, že v oblasti výuky ne, protože stát se nesnaží uvalit genderovou doktrínu na celou společnost: "Na rozdíl od ABCD rovnosti, se v žádném okamžiku v USA nežádalo od žáků nebo studentů aby "přehodnotili" literární nebo umělecká díla minulosti s ohledem na gender, nebo rovnoprávnost. Nikdy neexistoval tento záměr - velmi komunistický, stalinistický náhled přepisovat historii a reinterpretovat pohádky."

Na otázku, zda gedenrová teorie je pouze pokračováním boje proti homofobii, jednoznačně odpovídá, že ne: "Posunuli jsme se od otázky, zda může muž milovat jiného muže k myšlence, že všichni můžeme být muži, nebo ženami a biologické pohlaví neexistuje. A tato záměna se mi zdá velmi znepokojivá.

Poslední velmi zajímavá otázka rozhovoru, kterou si už určitě mnozí kladli: "Jak velký vliv mají tyto asociace?" Semsar vysvětluje, že během posledních 20 let LGBTQ asociace získali velký vliv, vedou soudní spory (např. Texaská univerzita v Houstne se musela obhajovat v procesu za absenci stipendií určených pouze pro LGBTQ studenty). Asociace získávají velké finanční prostředky z Hollywoodu a hight-tech firem. Jako příklad uvádí zakladatele Amazonu Jeffa Bezos, Lary Page a zakladatele Pay Pal Petra Thiel. "Je to vlivná lobby s velmi velkými finančními kapacitami. Všichni kandidáti v amerických prezidentských volbách přijali peníze od této nátlakové skupiny. Ani Obamova administrativa, ani předtím Bushova se nedistancovaly od tohoto hnutí," uzavírá rozhovor Semsar.

Diskuse: Genderová teorie se posunula od otázky, zda muž může milovat jiného muže, až k myšlence, že biologické pohlaví neexistuje

Pěkný blog

Vlastenec 19.06.2014
Autore blogu Informace na dlani.Děkuji vám za informace.Genderu se musíme bránit.Tomu to tématu se také věnuje Petr Hájek a má web Protiproud.
Ty homosexuální průvody klestí cestu těmto ideologiím jako jsou zelení,gender,neomarxisté všeho druhu.Obávám se že až se národ probudí bude už pozdě.

Přidat nový příspěvek