Genocida bílé populace - reálná hrozba, nebo výmysl radikálů?

Jméno Muhammad je v současnosti nejpopulárnějším jménem v Norském Oslu.

Očekává se, že do patnácti let bude bílých Norských obyvatel Osla menšina oproti muslimským přistěhovalcům, a celonárodně by se Norové mohli stát menšinou ve své zemi během následujících třiceti let.

Z posledních statistik Norského statistického úřadu (SSB) vyplívá, že nejpopulárnějším jménem, které rodiče dávají svým novorozeným chlapcům, je Muhammad. Zjištění se týká všech čtrnácti variant, které toto jméno má.

V Oslu, hlavním městě Norska, patří toto jméno asi dvaceti tisícům narozených chlapců, což je důkazem, že je Norsko v přímém ohrožení asimilační genocidy, je to přímý důsledek přítomnosti nadměrného množství imigrantů.

SSB dále uvádí, že bude do 15ti let v Oslu etnických Norů menšina z předpokládaného množství 800 tisíc obyvatel. Podle předpovědí SSB budou Norové v celém Norsku menšinou do 30ti let. To znamená, že někdy kolem roku 2044 přestane být Norsko státem tak jak ho známe nyní, a stane se regulérně muslimskou zemí.

 

Už dříve si muslimové stěžovali na „islamofobii“

Lidé měli oprávněný strach z muslimů již dávno. Jeden čas dokonce kolovala petice proti výstavbám muslimských mešit a minaretů, proti které se ale muslimové ostře ohradili, Nory označili za „bezdůvodně islamofobní“, a celá věc byla nejenže smetena ze stolu, ale navíc bylo za plné podpory úřadů vystavěno několik nových mešit.

První mešitu v Norsku postavili v roce 1974. Později následovala jedna mešita za druhou, včetně čistě islámských škol. Jen v samotném hlavním městě Oslu je v současnosti 30 mešit. Poté co Norské úřady pomohly muslimům vybudovat mešity, udělily jim také právo na využívání „úplné svobody vyznání“, což v praxi znamená, že si muslimové mohou dělat vše, co jim umožňuje nebo káže korán.

V Evropě je jméno Muhammad stále častější

Svou popularitu si získává především kvůli vysoké imigraci muslimů. Dá-li se dohromady všech čtrnáct variant jak lze jméno psát, Muhammed bude v Británii na vrcholku seznamu vybraných jmen, jak ukázal průzkum The Times dail. Ve svém každoročním přehledu jmen novorozenců Úřad pro národní statistiku (ONS) uvedl, že v letech 2011-12 byl Muhammad nejčastějším jménem novorozených chlapců. V roce 2012 dostalo jméno po prorokovi muslimů 7139 chlapců narozených v Anglii či Walesu. Harryů se narodilo jen o 29 více.

Pro porovnání: v roce 2006 se v Anglii narodilo „pouze“ 5991 Muhammadů oproti 6928 novorozeným Jackům.

Muhammad, což v arabštině znamená "jeho jméno budiž pochváleno", je obvykle uváděn jako nejoblíbenější jméno v muslimském světě. Různé variace jména jsou přisuzovány faktu, že při přepisu do angličtiny, se lidé snaží co nejvíce přiblížit vlastní výslovnosti.

Spojení 

Rostoucí popularita jména je spojována s rostoucím počtem mladých muslimů zakládajících v Evropě rodinu stejně jako s oddaností muslimské víře.

"Muslimští rodiče chtějí mít něco, co ukazuje vztah s jejich náboženstvím nebo s Prorokem," řekl Timesům  profesor Muhammad Anwar, ze střediska pro výzkum v etických vztazích z Warwickské univerzity.

Abdul Barkatullah, bývalý imám severozápadního Londýna, řekl, že někteří muslimové považují toto jméno za dobré znamení.

"Rodiče, kteří pojmenují svého syna Muhammad věří, že jméno má vliv na jejich osobnost a budoucí charakteristiku. "Říkají, že bude mít dobrou povahu."

Není v tom jen Norsko a Anglie

Díky extrémně vysoké imigraci se jméno stává běžným i v několika dalších Evropských městech, jako například v Marseille ve Francii, Bruselu, Antverpách a v Belgii, kde je jméno Muhammad již velmi běžné. Řadí se také mezi šest nejčastějších jmen ve Španělsku.

Ve Francii jsou v současnosti největšími odpůrci islamistů členové hnutí Generace identity, kteří nedávno vnikli do jedné z mešit, aby na její střeše protestovali. Chtěli tím poukázat na fakt, že jejich předci v bitvě, na jejíž konci byla odražena muslimská invaze do Francie, umírali, a nynější politici jejich památku špiní tím, že do Francie pouští „jen tak“ neslýchané množství muslimských imigrantů.

V rozhovoru pro Francouzkou televizi uvedli členové hnutí, že „dokud do Francie přicházeli imigranti původem z Evropy, bylo vše v pořádku“, ale muslimští imigranti jsou něco jiného, „nemáme spolu nic společného, nemáme ani stejné kořeny, nesdílíme stejné tradice ani názory, jsme příliš rozdílní, ale už je příliš pozdě, nyní už nám jde o přežití“, uvádějí a pokračují „nesdílíme ani stejný hodnotový systém, tohle nebude nikdy fungovat“.

Odborníci jim dávají za pravdu a dodávají „v tomhle případě už se dávno nejedná o imigraci, tohle je kolonizace“.


Černé země pro černochy, Asijské země pro asiaty, muslimské země pro muslimy, bílé země pro všechny?

Je zcela jasné, kam takto masivní imigrace a následné nucené asimilace povedou: Země, ve kterých se snižují počty bílých lidí na menšinové počty, budou vydány na milost a nemilost (či chaos) nebílé většiny. Záměrné nadměrné zaplňování zemí cizinci, kteří etnicky do daných zemí nepatří, lze nazvat „bílá genocida“.
Bílá genocida je na pochopení jednoduchá: Pokud jsou všechny bílé země zaplaveny miliony nebílých přistěhovalců, jde o asimilaci původního obyvatelstva mixováním s přistěhovalci (Turkové, Afričané, Arabové atd.). Tyto podmínky nevyhnutelně povedou v průběhu jednoho  či dvou desetiletí k tomu, že se v těchto zemích bude rodit mnohonásobně více dětí přistěhovalců (kteří mají i zároveň průměrně vyšší porodnost oproti původnímu obyvatelstvu). To znamená, že se ve většině Evropských zemí, které nyní přijímají nadměrné množství imigrantů, v dohledné době stanou běloši menšinou. Toto je pozvolná bílá genocida, která půjde již těžko zastavit.

Již nyní existují konkrétní města, kde imigranti naprosto převládají. V těchto městech vládne kriminalita, násilí a chaos. Politicky korektní zpravodajci tyto případy buď úmyslně zamlčují, nebo zmiňují jen letmo a prokládají naprosto zbytečnými informacemi. V těchto městech je původní obyvatelstvo terorizováno, policisté se do některých částí těchto měst ani neodvažují jezdit, natož tam z auta vystoupit.

Nemocnice jsou permanentně přetěžovány oběťmi těchto „menšinových“ přistěhovalců. Co myslíte že se stane, až budeme v Evropě menšinou? My i naši blízcí budeme v permanentním ohrožení, řada lidí které nyní znáte, potkáváte se s nimi, pravděpodobně zemře nebo bude zraněno následkem chaotických nepokojů.

Tohle je realita o které se nemluví.

Známe fakta, využijme je!

Naší výhodou by v tomto případě mohlo být, že víme kam míříme. Apelujme proto na naše politiky, aby udělali vše co je v jejich silách, aby nebyli imigranti nadále přijímáni. Vše je jen v našich rukou, a je čistě jen na nás, jak se k tomu postavíme. To právě MY jsme poslední generací, která může tuto genocidu zastavit. Nesmíme dovolit, aby se do Evropy a Naší země dostalo příliš imigrantů, poučme se případy zemí, kde už jim to přerostlo přes hlavu.

Nejdůležitějším a naprosto zásadním cílem následujících let by nyní mělo být zaměření na podporu párů, které se rozhodnou založit rodiny. Protože, a řekněme si to na přímo, jestliže se rapidně nezvýší porodnost a lidé, kteří se přece jen rozhodnou mít potomky, budou muset žít téměř na hranici chudoby, tak naši rasu čeká nevyhnutelný konec. Nehledejte v tom rasismus, tohle není o rasismu ale o faktech. Otevřete oči dříve, než nám začne vládnout Muhammad.

 

Na úplný závěr cituji Zdeňka Trienkewitze, který se na svém blogu k tématu muslimské imigrace vyjádřil trefně takto:

„Je dostatečně známo, že většina muslimských imigrantů, podněcovaná jejich fundamentalistickým klérem a laickými náboženskými fanatiky, považuje obyvatelstvo Západu za nevěřící, kteří žijí hříšně, v rozporu s učením koránu. Oni – muslimové – jsou povinni  obracet je svou misijní činností po dobrém i po zlém na pravou víru. Proto odmítají kulturu, morálku a zákony hostitelských zemí, vytvářejí v nich uzavřené muslimské minority a požadují pro ně právo na exteritorialitu a na život podle zákonů šaría. Tyto požadavky jsou důsledkem zaostalosti jejich kulturního vývoje, nacházejícího se dnes na úrovni evropského středověku. Zhruba jako v době křižáckých výprav mezi 11. a 17. století, kdy v křesťanské Evropě  a Americe končila éra vlády dogmatického kléru, „svaté inkvizice“ a honů na čarodějnice.“