Hodiny sexuální výchovy navádí děti, aby „si to vyzkoušely“

Jak nám Rada Evropy navrhuje ochraňovat děti před sexuálním násilím? Pomocí ranné sexuální výchovy! Tak praví úmluva Rady Evropy. Avšak v případě, že samo dítě projeví zájem, tak už se nejedná o žádné násilí. Článek 6 úmluvy trvá na „osvětě dětí“: „Každá smluvní strana používá nezbytná legislativní nebo jiná opatření, která zabezpečují, že do základního a středoškolského vzdělávání, budou začleněny informace o nebezpečí sexuálního obtěžování a sexuálního zneužívání, jakož i informace jak se chránit, přizpůsobené schopnostem žáků.“

Ale co znamenají „informace o nebezpečích sexuálního obtěžování a sexuálního zneužívání“? Jedná se o 100% demoralizaci!

Děti už na prvním stupni základní školy budou vědět vše nejen o sexu, ale také o sexuálních zvrácenostech, a to je tajným cílem autorů této úmluvy. Pouhé informování není nic jiného než reklama sexuálního zneužívání a sexuálního obtěžování.

Například podle průzkumu prováděného vědci ze Sdružení Rady pro ochranu zdraví a sexuální výchovu hrabství Gloucestershire (Velká Británie), takové programy sexuální výchovy tlačí děti do ranné sexuální aktivity. Vědci položili otázky 410 žákům, z nichž více než 45 % přiznalo, že po prvních hodinách sexuální výchovy, pocítili potřebu „si to vyzkoušet“.

Ochrana dětí před sexuálním zneužíváním je jistě nezbytná. Ale proč takovou alternativou nemůže být například tzv. „Program čistoty“, „Program osvěty na základě zdrženlivosti“, které jsou založeny na principech morálky, hodnoty manželského vztahu, lásky a věrnosti?

Zdroj